Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

02155425307

این دوره آموزشی  مقدمه ای بر روند بررسی حوادث می باشد و همین طور در برگیرنده عوامل انسانی و عوامل سازمانی دخیل آن می باشد. برای سازمان هایی که مایل به بهبود فرهنگ ایمنی خود هستند، این دوره آموزشی برای آمادگی نیروی کار در مورد دانش و مهارت های مورد نیاز برای شناسایی و مقابله با خطرات در محیط کار، روند تحقیق و بررسی در حوادث و کمک به کاهش تلفات و صرفه جویی در هزینه ها برای کسب و کار بسیار مورد استفاده است.

 

ادامه مطلب...

گواهینامه HSE نبوش در ارتقاء رهبری ایمنی و بهداشت با همکاری بین نبوش و و مدیریت اجرایی ایمنی و بهداشت (HSE) و سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان ایجاد و توسعه یافته است. اهداف این دوره این است که دانش و درکی از  ایمنی و بهداشت رهبران فراهم کند تا اطمینان حاصل کند که آنها می‌توانند به مدیریت کلی عملکرد اثربخش سازمان ها کمک کنند.

 

ادامه مطلب...

این دوره آموزشی  مقدمه ای کامل برای ایمنی و بهداشت حرفه ای ارائه می دهد و برای افرادی که می خواهند آشنایی کاملی در مورد ایمنی و بهداشت داشته باشند ایده آل است. برای سازمان هایی که مایل به بهبود فرهنگ ایمنی خود هستند، این دوره آموزشی برای آمادگی نیروی کار در مورد دانش و مهارت های مورد نیاز برای شناسایی و مقابله با خطرات در محیط کار، کمک به کاهش تلفات و صرفه جویی در هزینه ها برای کسب و کار بسیار مورد استفاده است.

 

ادامه مطلب...

گواهی بین المللی عمومی نبوش در ایمنی و بهداشت حرفه ای (IGC) برای کسانی که شاغلند و یا می‌خواهند در ایمنی و بهداشت حرفه ای در هر جایی از دنیا کار کنند، یک صلاحیت ضروری است. IGC به شما این توانایی را می‎‌دهد که برای تعداد زیادی از شغل های ایمنی و بهداشت حرفه ای به عنوان افسر ایمنی و بهداشت، مشاور، سرپرست و ... در بیشتر صنایع درخواست دهید.

 

ادامه مطلب...

نشان نبوش در ایمنی، بهداشت و محیط زیست در بحث  صنایع فرایندی یک معرفی کاملی از ایمنی و بهداشت عمومی، ایمنی فرایند و مدیریت محیط زیست برای کسانی که در این زمینهکار می‌کنند و یا در جستجوی کار در زمینه ایمنی و بهداشت در صنایع فرایندی مانند نفت و گاز، شیمیایی، دارو و پتروشیمی، غذا و غیره هستند، فراهم می‌کند.

 

ادامه مطلب...

نشان نبوش در آگاهی های محیط زیست یک معرفی جامع از موضوعات محیط زیستی اثرگذار در محیط کار را ارائه می کند. با کمک این دوره، مخاطرات زیست محیطی و هزینه ها را کاهش و اعتبارتان را افزایش دهید. دوره نشان نبوش برای هر سازمانی که به دنبال معرفی یا نگهداری سیستم مدیریت محیط زیست است یا هر فردی که به دنبال بهبود عملکرد زیست محیطی اش هست، ایده آل است. این دوره برای کارکنان در همه سطوح که نیاز به یک درک اساسی از موضوعات محیط زیستی در محیط کار دارند، مناسب است.

 

ادامه مطلب...

گواهینامه بین المللی عملیات عمرانی نبوش (ICC) بر اساس استانداردهای بین المللی تدوین شده است. این گواهینامه مناسب برای مدیران، سرپرستان و کسانی است که در زمینه ایمنی و بهداشت در صنایع عمرانی و ساختمانی در هر جایی از دنیا مشغولند یا می‌خواهند مشغول به کار شوند. این گواهینامه در سطح بین المللی برای کارفرمایان ارزشمند است و یک الزام حیاتی برای افرادی است که در صدد مدیریت ایمنی و بهداشت بطور مؤثر در محیط عملیات عمرانی مدیریت کنند.

 

ادامه مطلب...

گواهینامه بین المللی ایمنی و مدیریت ریسک حریق نبوش بر اساس استانداردهای بین المللی و یکی از بهترین روشهای آموزشی در حیطه حریق است. این گواهینامه مناسب برای مدیران، سرپرستان و کسانی است که شاغل یا خواستار فعالیت در رشته ایمنی حریق در هر جایی از دنیا هستند. این گواهینامه به عنوان یکی از برجسته ترین مدارک آموزشی در مباحث حریق و ایمنی آن مورد احترام کارفرمایان است. این گواهینامه برای مدیران، سرپرستان و هر کسی که در شغل و فعالیت روزانه خود وظایفی در مورد ایمنی حریق دارد، مناسب است.

 

ادامه مطلب...

گواهینامه HSE نبوش در مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با همکاری بین نبوش و مدیریت اجرایی ایمنی و بهداشت (HSE) و سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان ایجاد و توسعه یافته است. این مدرک تخصصی جدید با هدف ارائه به دانشجویان و درک مدیریت  ایمنی فرآیند برای اطمینان از اینکه آنها می‌توانند به مدیریت موثر خطرات ایمنی فرایند کمک کنند. این دوره برای مردم در سراسر دنیا که در فرایند های صنایع مانند نفت و گاز، شمیایی، پلاستیک و دارو کار می‌کنند، مناسب است. با توجه به خطرات طبیعی این صنایع، این مدرک به طور تخصصی برای آگاهی و درک مدیران، سرپرستان و متخصصان ایمنی طراحی شده است.

 

ادامه مطلب...

گواهینامه نبوش در مدیریت سلامت و تندرستی در محیط کار (NHC) دوره ای ضروری برای تمامی کسانی است که به دنبال نگهداری کامل و موفق سلامت و تندرستی در محیط کار خود هستند. همچنین این دوره دارای این مزیت برای کافرمایان است چرا که می تواند در بهبود کارکرد نیروی کار تأثیر گذارد.

 

ادامه مطلب...

صفحه1 از2