Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

02155425307

بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت/آموزشگاه نگارستان در شهرستان بجنورد با مدیریت آقای مهندس نورسته از سال 93 به بعد نماینده مرکز آموزشی آریا نمی باشد. در نتیجه کلیه نامه های صادر شده به مراکز دولتی و غیر دولتی اعم از شهرداری، استانداری و مراکز دیگر باطل می باشد.

 

با تشکر